კლარა მალაზონია მოსწავლეებთან ერთად
სტუდენტური დღეების დახურვა ქუთაისის პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში. მეორე რიგში მარცხნიდან: 1.პოლიტექნიკური ინსტიტუტის რექტორი ნოდარ ვალიშვილი 2. ინსტიტუტის პარტორგანიზაციის მდივანი ბენია თხილავა
ნოშრევან გიორგაძე.
ცენტრში - კლარა მალაზონია, კოლეგა მასწავლებლებთან და მოსწავლეებთან ერთად