მარჯვნიდან პირველი - კლარა მალაზონია, უცნობ ჯგუფთან ერთად
გიორგი(გოგი) ანთელავა და მაყვალა ქასრაშვილი