ცენტრში - კლარა მალაზონია, უცნობ ჯგუფთან ერთად
პირველ რიგში მარჯვნიდან მესამე - კლარა მალაზონია, უცნობ ჯგუფთან ერთად.