მარჯვნიდან მესამე ედემ კვირტია
კურორტი ბახმარო; დამსვენებელთა ჯგუფი. დგას მეორე რიგში, მარცხნივ - ლილი ვაჩეიშვილი. ზის პირველ რიგში, მარცხნივ - ნანა ცქიმანაური.
მარჯვნივ - ნელი ამაშუკელი .
ნელი ამაშუკელი და გიზო ჟორდანია.