ორგანიზაცია
კოლექცია
ავტორი
თარიღი
ადგილი
თემატური თეგები
ჟანრი
ენა
თბილისის, გმირთა მოედანი. ნიადაგთმცოდნეობის, აგროქიმიის და მელიორაციის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის თანამშრომლები საშვიდნოემბრო დემონსტრაციაზე. მარცხნიდან - ციური დოლიძე, ნინა სამსონაძე, ნელი (?), გულია კალატოზოვა. წინ დგას - სერგეი კაზაროვი.
ფონიჭალა, ნიადაგთმცოდნეობის ინსტიტუტის ბაზა. საწყობის დალაგებისას. მარცხნიდან - ელიკო გრიგოლაშვილი, ციალა ფიფია, ჯემალ მაჭავარიანი.
შირაქი. საველე სამუშაოები, ნიადაგის რეჟიმული მაჩვენებლების შესწავლა. სიჯების აღებისას. ციალა ფიფია და ვალიკო შაიშმელაშვილი ("კერენსკი").
თბილისი, ნიადაგთმცოდნეობის ინსტიტუტი, ზოია რუხაძის #1 (აკადემ. ქალაქი). ციალა ფიფია ნიადაგის რეჟიმების ლაბორატორიაში.
მარცხნიდან პირველი ედემ კვირტია
ფონიჭალა, ნიადაგთმცოდნეობის ინსტიტუტის აგრო-ქიმიის ლაბორატორია. მეორე, თინა გოგლიძე - პრეპარატორი. უკან, იზოლდა ქართველიშვილი - მეცნიერ მუშაკი. მარჯვნივ - თამრიკო ინაშვილი. (რეპატრირებული, დაბრუნდა ისე ჩილეში)
ნიადაგთმცოდნეობის კვლევითი ინსტიტუტის თანამშრომლები საშვიდნოემბრო დემონსტრაციაზე. მარჯვნიდან მეორე - კუჭუჭი კარტოზია, მეხუთე - გულიკო საბაშვილი.
თბილისი, გმირთა მოედანი. ნიადაგთმცოდნეობის კვლევითი ინსტიტუტის თანამშრომლები საშვიდნოემბრო დემონსტრაციაზე. მარჯვნიდან მეორე - მერი ვერულავა, ცისანა სხირტლაძე, ლამარა ბღარაშვილი.
გივი მარგველაშვილი და იურა ჩიქოვანი