ორგანიზაცია
კოლექცია
ავტორი
თარიღი
ადგილი
თემატური თეგები
ჟანრი
ენა
მარცხნიდან პირველი ედემ კვირტია
თბილისი, აკადემქალაქი, ნიადაგთმცოდნეობის, აგროქიმიის და მელიორაციის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი; ციალა ფიფია ნიადაგის რეჟიმების ლაბორატორიაში.
თბილისი, აკადემქალაქი, ნიადაგთმცოდნეობის, აგროქიმიის და მელიორაციის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი. ნიადაგური რეჟიმების ლაბორატორია. ელენე ზარულავა და ციალა ფიფია. უკან - საშრობი კარადები, მარცხნივ - ცენტროფუგი.
თბილისი. თემურ გრინჩენკო. ახალგაზრდა მეცნიერ-მუშაკთა პირველი საკავშირო სამეცნიერო კონფერენციის (ჩატარდა თბილისში, ნიადაგთმცოდნეობის ინსტიტუტში) მონაწილე.
თბილისი. თემურ გრინჩენკო. ახალგაზრდა მეცნიერ-მუშაკთა პირველი საკავშირო სამეცნიერო კონფერენციის (ჩატარდა თბილისში, ნიადაგთმცოდნეობის ინსტიტუტში) მონაწილე.
თბილისი, ნიადაგთმცოდნეობის, აგროქიმიის და მელიორაციის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი (აკადემქალაქი). გადასახედი მტკვარზე. დიმა ეგოროვი და ციალა ფიფია.
ეგვიპტე, ჯოსერის პირამიდასთან. გიდი - კლეოპატრა ანდრეევნა ოდესიდან ემიგრირებული ექიმის ოჯახიდან.
ყვარელი. სადეგუსტაციო დარბაზი ყვარლის ღვინის ქარხანაში. ახალგაზრდა მეცნიერ- მუშაკთა კონფერენციის მონაწილეები. მაგიდის ბოლოში სხედან, მარცხნიდან - ნატაშა ხოხი, თემურ გრინჩენკო, მარჯვნიდან მესამე - კოკი ბაქრაძე, მარცხნივ ბოლოში დგას ნიკო იაშვილი.
თბილისი, გმირთა მოედანი. ნიადაგთმცოდნეობის კვლევითი ინსტიტუტის თანამშრომლები საშვიდნოემბრო დემონსტრაციაზე. მარჯვნიდან მეორე - მერი ვერულავა, ცისანა სხირტლაძე, ლამარა ბღარაშვილი.
ნიადაგთმცოდნეობის კვლევითი ინსტიტუტის თანამშრომლები საშვიდნოემბრო დემონსტრაციაზე. მარჯვნიდან მეორე - კუჭუჭი კარტოზია, მეხუთე - გულიკო საბაშვილი.