ორგანიზაცია
კოლექცია
ავტორი
თარიღი
ადგილი
თემატური თეგები
ჟანრი
ენა
ცენტრში ირაკლი ანთელავა და ილია ტაბაღუა
ცენტრში - ილია ტაბაღუა, მარცხნივ ირაკლი ანთელავა, უცნობ ავსტრიელ პროფესორთან ერთად
უცნობი პორტრეტი
უცნობი ჯგუფური ფოტო ქობულეთის სანაპიროზე
ედემ კვირტია
ცენტრში დავით ბაქრაძე
მარჯვნიდან პირველი ს. კოვპაკი
ცენტრში დავით ბაქრაძე და ს. კოვპაკი
ცენტრში დავით ბარბაქაძე და ს. კოვპაკი