მარჯვნიდან მეორე რიჩარდ ჩხეიძე უცნობ ჯარისკაცებთან ერთად
მარცხნიდან პირველი რიჩარდ ჩხეიძე