(მარჯვნიდან მარცხნივ) მარია ჰერცფელდი-ჯაჯანიძე , ვენერა ჯაჯანიძე და ლიზა ჯაჯანიძე
მარია ჰერცფელდი-ჯაჯანიძე (შუაში) და მისი მულები - ვერა ( ვენერა) ( მარცხნივ) და ელისაბედ (ლიზა) (მარჯვნივ) ჯაჯანიძეები.
გივი მარგველაშვილი და მარგარიტა მარგველაშვილი საირმეში