ორგანიზაცია
კოლექცია
ავტორი
თარიღი
ადგილი
თემატური თეგები
ჟანრი
ენა
სიღნაღის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმში
1. გიორგი მირიანაშვილი, 2. ნ. გოგოლაშვილი, 3. კ.ფ. გოგოლაშვილი, 4. ჟ. ა. მირიანაშვილი, 5. ნ. ოტიაშვილი, 6. ი. მჭედლიშვილი, 7. ი. ე. ნონეშვილი, 8. ბ. თათარიშვილი, 9. მ. გ. მირიანაშვილი და სხვები სიღნაღის რაიონის აქტივის შეხვედრაზე ძველ ბოლშევიკებთან
ნელი ვაჩაძე მარცხნიდან მესამე, უცნობ ახალგაზრდებთან ერთად
ახალგაზრდების ჯგუფი, მათ შორის ნელი ვაჩაძე (მარცხნიდან მეორე)