პროფესორი კოტე წერეთელი, მეუღლესთან ლეილასთან (მარცხნიდან პირველი) და თინა ყაუხჩიშვლთან ერთად
თენგიზ კუპრაშვილი უცნობ ქალთან ერთად.