სავარაუდოდ ქართველი სამხედრო ტყვეებისგან შემდგარი გუნდი