ჯინა ჯაჯანიძე (მარჯვნივ) და ლაურა ჭანტურიშვილი ნუნისში