ჯინა ჯაჯანიძე (მარჯვნივ) და მისი მამიდაშვილი ლაურა ჭანტურიშვილი