ქობულეთი. პირველ რიგში მარჯვნიდან მეხუთე - ქეთო ჭუმბურიძე.