თბილისი. ჭუმბურიძე ქეთო. გადაღებულია საქართველოს სსრ დელეგაციის მოსკოვში სტუმრობიდან დაბრუნების შემდეგ.