ზუგდიდი, დადიანის სასახლის ბაღი - ბოტანიკური ბაღი.