შალვა კიღურაძე და ბარბარე ანდრიასოვა-კიღურაძე კისლოვოდსკში.