სპექტაკლი ,,არსენა მარაბდელი" ერთ-ერთ როლში საშა ღვინიაშვილი
მარია ჰერცფელდი-ჯაჯანიძე (მარჯვნივ) , მიხეილ ჯაჯანიძე ( დგას) და სონია ქიქოძე (მარცხნივ)