ნესტორ ვაჩაძის (მანქანაზე მარცხნიდან მეორე) და მარიამ ჭელიძის(მარცხნიდან პირველი ) დაქორწინების დღე, გზად ონისკენ