პეტრე ჭიჭინაძე სასინჯ გადაღებაზე.
ლეილა მიხეილის ასული ფულარიანი.
თბილისის აბრეშუმის ფაბრიკის მუშა-მოსამსახურეთა ჯგუფი საჰაერო თავდაცვის კურსების გავლის შემდეგ. მარჯვნიდან მეოთხე - ქეთო ჭუმბურიძე.
ზის - ხათუნა ჭიჭინაძე, დგას - თინა ჭიჭინაძე-ასათიანისა (ხათუნა ჭიჭინაძის ბიძაშვილი, გურამ ასათიანის დედა).
მარცხნიდან: თინა ნიკოლოზის(?) ასული იაშვილი-ფულარიანისა, ბაბი დგებუაძე-იაშვილისა, ლენა გრიგოლის ასული ჭუმბურიძე.
ბოლო რიგში, მარცხნიდან პირველი - პეტრე ჭიჭინაძე.
პეტრე ჭიჭინაძე.
ცენტრში ზის იოსებ ფიფია.