ორგანიზაცია
კოლექცია
ავტორი
თარიღი
ადგილი
თემატური თეგები
ჟანრი
ენა
ცენტრში ივანე(ვანო) კლიმიაშვილი
მარია ჰოფმანი
ხათუნა ჭიჭინაძე აბასთუმანში ნათესავებთან ერთად. მარცხნიდან: ქეთევან კახიძე-ჭიჭინაძე, ხათუნა ჭიჭინაძე, პეტრე ჭიჭინაძე.
მარია ჰერცფელდი-ჯაჯანიძე (წინა რიგში, მარცხნიდან პირველი) და მიხეილ ჯაჯანიძე (წინა რიგში, მარჯვნიდან პირველი)
მარია ჰოფმანი ადამ ჰოფმანთან ერთად
თიკო და ნინა ღვინიაშვილები
ვასილ მარგველაშვილი, ტიტე მარგველაშვილის ძმა და ელისაბედ მარგველაშვილი
კ. აბაშიძე (მეჩნიკოვა) სტამბოლში 1925 წელს.
თბილისი, ალექსანდროვის ბაღი ,,თამარა და ანტუშა"