სუსანა მალაქიას ასული ტოროშელიძე, ძმასთან - ლევან (ლეო) მალაქიას ძე ტოროშელიძესთან ერთად.
ლიდუსი ჩხეიძე
ტუტუშა ჯაფარიძე მშენებლობაზე
უცნობი ჯგუფური ფოტო
მალაქია ტოროშელიძე ქალიშვილთან, სუსანა ტოროშელიძესთან ერთად
ელისაბედ მარგველაშვილი ყვავილებით ხელში