ტფილისი, ტფილისის აბრეშუმის ფაბრიკის პირველი კოლექტივი, ფაბრიკის ეზოში. პირველ რიგში მარცხნიდან პირველი ზის - ქეთო ჭუმბურიძე. მეორე რიგში მარცხნიდან მეორე ზის - ნინა ბურნაძე, მესამე - ცაგარეიშვილი კოსტა. მესამე რიგში მარცხნიდან პირველი დგას - ლიზა კალინინი, მიხეილი კალინინი. ბოლო რიგში მარჯვნიდან მეორე დგას - კახიანი.
ტფილისი. მეგობრებთან ერთად. მარცხნიდან პირველი - ქეთო ჭუმბურიძე.
ტფილისი, ტფილისის აბრეშუმის ფაბრიკის პირველი კოლექტივი, ფაბრიკის ეზოში. პირველ რიგში მარცხნიდან პირველი ზის - ლიზა კალინინი. მეორე რიგში მარჯვნიდან სხედან - ბურნაძე ნინა, ჭუმბურიძე ქეთო, ცაგარეიშვილი კოსტა, ღავთაძე ელენა. მესამე რიგში მარცხნიდან მეხუთე დგას - ჩიქოვანი (?).