მარცხნიდან მეორე ჯუმბერ ნადირაძე
მარცხნიდან პირველი ჯუმბერ ნადირაძე
საჩხერის II საშუალო სკოლა
ცენტრში ჯუმბერ ნადირაძე
ცენტრში ჯუმბერ ნადირაძე
მარცხნიდან პირველი ჯუმბერ ნადირაძე
მარჯვნიდან პირველი ჯუმბერ ნადირაძე