მოწყალების დების ჯგუფი ველზე.
მოწყალების დები ლაზარეთში.
მოწყალების დები სანიტართან ერთად, ლაზარეთში.
უცნობი მოწყალების და ლაზარეთში.
უცნობი მამაკაცი ლაზარეთში.
მოწყალების დების ჯგუფი ლაზარეთის აივანზე.
მოწყალების დების ჯგუფი ოფიცერთან ერთად საველე კარვებთან.
უცნობი წყვილი ლაზარეთის შენობასთან.
მოწყალების დების ჯგუფი ლაზარეთის შენობასთან.
მოწყალების დები ველზე.