დაჭრილი და ავადმყოფი ჯარისკაცების ჯგუფი ლაზარეთში.
მოწყალების დები ლაზარეთში.
უცნობი ოფიცრები ლაზარეთის აივანზე.
მოწყალების დების ჯგუფი ლაზარეთში, უცნობ მამაკაცთან ერთად.
უცნობი წყვილი ლაზარეთის შენობასთან.
მოწყალების დების ჯგუფი ლაზარეთში, ავადმყოფ ჯარისკაცთან ერთად.
მოწყალების დები.
მოწყალების დების ჯგუფი ლაზარეთში.
მოწყალების დების ჯგუფი ველზე.
მოწყალების დები ველზე.