ნიკოლოზ მუსხელიშვილის შრომების გამოცემები სხვადასხვა ენებზე
,,სახელმწიფოს ჩავაბარებთ 800 ტ. ყურძენს"
,, მექანიზაციის პავილიონი"
უცნობი ჯგუფური ფოტო
სოფ. ბოლნისის (ხაჩინის) მაღაზია
ქვისმჭრელი დანადგარი
უცნობი ქალის პორტრეტი
ხორბლის მოსავლის აღება
რაია რეხვიაშვილი - ბოლნისის სტალინის სახ. კოლმეურნეობის წევრი
მარნეულის რაიონის სოფელ შაუმიანის შვიდწლიანი სკოლის შენობა