,,სახელმწიფოს ჩავაბარებთ 800 ტ. ყურძენს"
,, მექანიზაციის პავილიონი"
უცნობი ჯგუფური ფოტო
ნიკოლოზ მუსხელიშვილის შრომების გამოცემები სხვადასხვა ენებზე
უცნობი ქალის პორტრეტი
რაია რეხვიაშვილი - ბოლნისის სტალინის სახ. კოლმეურნეობის წევრი
მარნეულის რაიონის სოფელ შაუმიანის შვიდწლიანი სკოლის შენობა
სოფ. ბოლნისის (ხაჩინის) მაღაზია
ქვისმჭრელი დანადგარი
ქვისმჭრელი მანქანა