ტარიელ(ტარას) კლიმიაშვილი მეუღლესთან, ქეთევან ნოზაძესთან ერთად
ტარიელ (ტარას) კლიმიაშვილი მეუღლესთან, ქეთევან ნოზაძესთან და ძმისშვილ თამართან ერთად
ირაკლი კლიმიაშვილი
ცენტრში ტარიელ (ტარას) კლიმიაშვილი მეუღლესთან ქეთევან ნოზაძესთან ერთად
ტარიელ(ტარას) კლიმიაშვილი
ქეთევან ნოზაძე, გოგი და ტარას კლიმიაშვილები
ლევან კლიმიაშვილი
ერეკლე კლიმიაშვილი
ცენტრში ივანე(ვანო) კლიმიაშვილი
თამარ, ეკატერინე და ლევან(ლელო) კლიმიაშვილები