ივანე(ვანო) კლიმიაშვილი
ტარიელ (ტარას) კლიმიაშვილი მეუღლესთან, ქეთევან ნოზაძესთან და ძმისშვილ თამართან ერთად
ირაკლი კლიმიაშვილი
ცენტრში ტარიელ (ტარას) კლიმიაშვილი მეუღლესთან ქეთევან ნოზაძესთან ერთად
ტარიელ(ტარას) კლიმიაშვილი მეუღლესთან, ქეთევან ნოზაძესთან ერთად
ტარიელ(ტარას) კლიმიაშვილი
ქეთევან ნოზაძე, გოგი და ტარას კლიმიაშვილები
ლევან კლიმიაშვილი
მარცხნიდან პირველი ივანე(ვანო) კლიმიაშვილი
ივანე(ვანო) კლიმიაშვილი