ნელი ვაჩაძე
ნელი ვაჩაძე
ჩაის მკრეფავთა ჯგუფი, ქვედა რიგში, ცენტრში - ნელი ვაჩაძე
ცენტრში ნელი ვაჩაძე, მარცხნივ გულო მახარაძე და მარჯვნივ ნანა ჭელიძე
სტუდენტთა ჯგუფი
მეგობრები: ნელი ვაჩაძე (ქვედა რიგში მარცხნიდან მეორე), გულო მახარაძე (მეორე რიგში მარჯვნიდან მესამე), ნანა ჭელიძე (მარცხნიდან პირველი)
ნელი ვაჩაძე (მარცხნიდან მეორე) მეგობართან, ნანა ჭელიძესთან (მარჯვნივ) ერთად
ნელი ვაჩაძე (მარცხნიდან პირველი) თანაკურსელებთან ერთად