ნინო და ლუდმილა მოდებაძეები.
მიხეილ (მიშა) ოკუჯავა
ნათელა და გივი ოკუჯავები.
ვაჟა ოკუჯავა
ლუდმილა მოდებაძე- გივი, ნათელა და ვაჟა ოკუჯავებთან ერთად.
მარცხნიდან: ვაჟა ოკუჯავა, არჩილ ოკუჯავა გივი ყიასაშვილით, ნათელა და ციალა ოკუჯავები.
მარცხნიდან: ლუდმილა, ქეთო და თამარა მოდებაძეები.