ნესტორ გიორგაძე (მარჯვნიდან პირველი) ამხანაგებთან ერთად.
ნესტორ გიორგაძე.
ნესტორ გიორგაძე (დგას მესამე რიგში, მარცხნიდან მესამე) ამხანაგებთან ერთად.