ოჯახური ფოტო პიკნიკიდან.
გენტეების ოჯახური ფოტო პიკნიკიდან, ბავშვებთან ერთად.
უცნობი ბავშვი.
მართა გენტე (მარცხნივ) და მირა გენტე ბავშვებთან ერთად.
ლეონჰარდ გენტე.
მარია კოვალევა (ზის), - მართა გენტე (მარჯვნივ), მირა გენტე (მარცხნივ), ლეონჰარდის და მირას ბავშვებთან ერთად.
უცნობი ბავშვი.
მართა გენტე ბავშვებთან ერთად.
მართა გენტე.
მართა გენტე ბავშვთან ერთად.