სილიბისტრო იაშვილი (მარცხნივ) - ძმასთან, დავით იაშვილთან ერთად
მარცხნიდან პირველი - ქსენია მიხაკოს ასული კანდელაკი (სილიბისტრო იაშვილის მეუღლე) მარჯვნიდან პირველი - კონსტანტინე მიხაკოს ძე კანდელაკი (ქუთაისის უსინათლოთა საზოგადოების თავმჯდომარე)
ვერა ჯაფარიძის დედა (მარჯვნიდან პირველი) - ქსენია კანდელაკი, მამა - მიხაკო კანდელაკი, ძმა - კონსტანტინე კანდელაკი.
სილიბისტრო სამსონის ძე იაშვილი
პირველ რიგში მარჯვნიდან პირველი - გივი ჯაფარიძე მეორე რიგში მარჯვნიდან მეორე - ქუთაისის სასამართლოს თავმჯდომარე კალანდაძე
ვერა იაშვილი და გივი ჯაფარიძე
გივი დომენტის ძე ჯაფარიძე (მარცხნიდან პირველი) - 21 წლის განმავლობაში მუშაობდა მოსამართლედ ქუთაისში