დავით ბაქრაძე
ცენტრში ს. კოვპაკი
დავით ბაქრაძე და ს. კოვპაკი
ცენტრში დავით ბაქრაძე