მესამე რიგში, მარცხნიდან პირველი ბიძინა ტყემალაძე ვეტერანებთან ერთად
მარცხნიდან პირველი თამარ ტყემალაძე კონსტანტინე ზამთარაძე და უცნობი მეგობარი
თამარ ტყემალაძე
თამარ ტყემალაძე
თამარ ტყემალაძე მეუღლესთან კონსტანტინე ზამთარაძესთან ერთად
ვარვარა ჯაჯანიძე და თამარ ტყემალაძე-ზამთარაძისა
თამარ ტყემალაძე
თამარ ტყემალაძე
თამარ ტყემალაძე