მუშკუდიანი სერგო, ჭელიძე იასონი, არჩილ ახვლედიანი, ჩხეტიანი ვასილი
მარჯვნიდან პირველი (დგას) არჩილ ახვლედიანი
მარცხნიდან პირველი არჩილ ახვლედიანი
არჩილ ახვლედიანი
არჩილ ახვლედიანი