მარჯვნიდან პირველი (დგას) არჩილ ახვლედიანი
მარცხნიდან პირველი არჩილ ახვლედიანი
არჩილ ახვლედიანი
არჩილ ახვლედიანი
არჩილ ახვლედიანი
ცენტრში არჩილ ახვლედიანი
არჩილ ახვლედიანი