ხევსურეთი.
თბილისი, კონსერვატორიასთან. გია გივის ძე ჭუმბურიძე.
თბილისის, გმირთა მოედანი. ნიადაგთმცოდნეობის, აგროქიმიის და მელიორაციის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის თანამშრომლები საშვიდნოემბრო დემონსტრაციაზე. მარცხნიდან - ციური დოლიძე, ნინა სამსონაძე, ნელი (?), გულია კალატოზოვა. წინ დგას - სერგეი კაზაროვი.
ნიადაგთმცოდნეობის კვლევითი ინსტიტუტის თანამშრომლები საშვიდნოემბრო დემონსტრაციაზე. მარჯვნიდან მეორე - კუჭუჭი კარტოზია, მეხუთე - გულიკო საბაშვილი.
თბილისი, გმირთა მოედანი. ნიადაგთმცოდნეობის კვლევითი ინსტიტუტის თანამშრომლები საშვიდნოემბრო დემონსტრაციაზე. მარჯვნიდან მეორე - მერი ვერულავა, ცისანა სხირტლაძე, ლამარა ბღარაშვილი.
ყვარელი. სადეგუსტაციო დარბაზი ყვარლის ღვინის ქარხანაში. ახალგაზრდა მეცნიერ- მუშაკთა კონფერენციის მონაწილეები. მაგიდის ბოლოში სხედან, მარცხნიდან - ნატაშა ხოხი, თემურ გრინჩენკო, მარჯვნიდან მესამე - კოკი ბაქრაძე, მარცხნივ ბოლოში დგას ნიკო იაშვილი.
სიღნაღი.