ახალ-თერჯოლა. მარცხნიდან - ათული ჯულაყიძე, იოსებ ფიფია, ჯემალ ჭუმბურიძე, ლადო ჩიტიძე, საშა ჩიტიძე.
ახალ-თერჯოლა. ჯემალ გივის ძე ჭუმბურიძის დაბადების დღე. მარცხნიდან - ჭუკია (სევერიან) ჭუმბურიძე, სიმონიკა ბუგიანაშვილი, ვალიკო ჭუმბურიძე, საშა (ალექსანდრე) ჩიტიძე, (?), იოსებ ფიფია, ჯემალ ჭუმბურიძე, ვახტანგ (?) ბარათაშვილი, (?), ომარ ჭუმბურიძე.