გილო აბხაზის ფერწერული ტილოს ფოტო-რეპროდუქცია. ვენეციის ხედი.