ნელი ამაშუკელი და ანაბელ ბაასი (გერმანიის მეორე ელჩის ნორბერტ ბაასის მეუღლე).