თამარ ვარაზაშვილი 13 წლის ასაკში
თამარ ვარაზაშვილი მეგობრებთან ერთად. მარცხნიდან მეორე - ფოლკლორისტი რუსუდან ხარაძე, ევგენი ხარაძის და, მარცხნიდან ბოლო - მსახიობი თამარ ციციშვილი.
გიორგი ალექსი-მესხიშვილი დებთან - თამარ (ტატა), სოფიო და ნინა ალექსი-მესხიშვილებთან ერთად.
ისიდორე ვარაზაშვილი შვილებთან, თამართან და სოფრომთან (სოსო) ერთად