ფერწერული ტილოს ფოტო-რეპრედუქცია. ნახატზე - დათა ვაჩნაძე
ფერწერული ტილოს ფოტო-რეპრედუქცია. ნახატზე - დათა ვაჩნაძე
ფერწერული ტილოს ფოტო-რეპრედუქცია. ნახატზე - დათა ვაჩნაძე