ნელი ვაჩაძე უცნობ დამსვენებლებთან ერთად
დამსვენებელთა ჯგუფი ბაკურიანში, ნელი ვაჩაძე (წამოწოლილი)
დამსვენებელთა ჯგუფი ბაკურიანში, მათ შორის ნელი ვაჩაძე (ზედა რიგში მარჯვნიდან პირველი)
ნელი ვაჩაძე მეგობართან ერთად