ანდრო ხუბუტია
ანდრო ხუბუტია
ცენტრში, რიჩარდ ჩხეიძის მეუღლე ზინა
ნელი ვაჩაძე (ცენტრში, ზის) უცნობ ახალგაზრდებთან ერთად
სტუდენტთა ჯგუფი, მათ შორის ცენტრში რიჩარდ ჩხეიძის მეუღლე ზინა
უცნობ სტუდენტთა ჯგუფი, მათ შორის რიჩარდ ჩხეიძის მეუღლე ზინა (ცენტრში)