თბილისი. პირველი რიგი მარცხნიდან: ნათელა ხურცილავა, ნელი, გულიკო ნადარეიშვილი, ციალა ფიფია, (?). მეორე რიგი: (?), სოფიკო იაშვილი, (?), თამაზ კიკალეიშვილი, ფავლენიშვილი ჟუჟუნა, ინეზა განჩია (ფავლენიშვილი), ნათელა მაისურაძე, (?). მესამე რიგი: პირველი - გურამ ლორია, მეოთხე - ცეზარ ყავლაშვილი.