მარცხნიდან პირველი ლამარა აბჟანდაძე და ნაზი ნაჭყებია