ნოშრევან გიორგაძის სამხედრო ბილეთი
საგაზეთო სტატია ნოშრევან და შუშანიკა გიორგაძეების დეპორტაციის ისტორიის შესახებ.