ორგანიზაცია
კოლექცია
ავტორი
თარიღი
ადგილი
თემატური თეგები
ჟანრი
ენა
წიგნი (არასრული), გიორგი ლაფანაშვილის ავტორობით
ზოოლოგის სახელმძღვანელო
კარლო ჩხეიძის გამოსვლების კრებულის თავფურცელი, რუსულ ენაზე, ტომი 1.
გიორგი ნიორაძის სადისერტაციო ნაშრომი: ,, Der Schamanismus bai den sibirischen voelkern"
დათიკო წერეთლის წიგნი - Georgien als manganerzlieferant der weltwirtschaft (საქართველო, როგორც მანგანუმის მიმწოდებელი მსოფლიო ბაზარზე).
ალფრედ ნავრათის წიგნი - Im Reiche der Medea (მედეას სამეფოში).