ორგანიზაცია
კოლექცია
ავტორი
თარიღი
ადგილი
თემატური თეგები
ჟანრი
ენა
ზოოლოგის სახელმძღვანელო
წიგნი (არასრული), გიორგი ლაფანაშვილის ავტორობით
კარლო ჩხეიძის გამოსვლების კრებულის თავფურცელი, რუსულ ენაზე, ტომი 1.
ალფრედ ნავრათის წიგნი - Im Reiche der Medea (მედეას სამეფოში).
დათიკო წერეთლის წიგნი - Georgien als manganerzlieferant der weltwirtschaft (საქართველო, როგორც მანგანუმის მიმწოდებელი მსოფლიო ბაზარზე).
გიორგი ნიორაძის სადისერტაციო ნაშრომი: ,, Der Schamanismus bai den sibirischen voelkern"