თელავის სამასწავლებლო ინსტიტუტის დირექტორის წერილი აკაკი ბიძინაშვილი სადმი.
აკაკი ბიძინაშვილის ავადმყოფობის ისტორია. გარდაცვალების ცნობა.
ქსენია ბიძინაშვილის პენსიონერის მოწმობა.