ორგანიზაცია
კოლექცია
ავტორი
თარიღი
ადგილი
თემატური თეგები
ჟანრი
ენა
დოკუმენტი გიორგი ნიორაძის შესახებ
დაზიანებული დოკუმენტი
გიორგი ნიორაძის სახელზე არსებული დოკუმენტი
კადრების აღრიცხვის ფურცელი
ალექსი თიანელაშვილის პასპორტი
საქართველოს კანონი საქართველოს მოქალაქეთა პოლიტიკური რეპრესიების მსხვერპლად აღიარებისა და რეპრესირებულთა სოციალური დაცვის შესახებ