კარლო ჩხეიძის მეუღლის - ალექსანდრა ტაგანოვას დაკრძალვის საბუთი.
მალხაზ ჯანაშიას "თავდაცვა-ავიაქიმის საზოგადოების" საწევრო წიგნაკი.