პირადი წერილი ,,ძმაო ვასო"
გურამ რამიშვილის სადისერტაციო ნაშრომი.
ებრაული სასულიერო პოეზია - "იოსეფ მშვენიერი".
ქართული კლუბის წესდება